Healingcocon valt onder Cat-therapeut Level II

CAT-therapeut level II

Deze laag betreft de alternatieve therapeuten die een of meerdere vakgerichte MBO opleiding(en) heeft gevolgd.
Van een CAT-therapeut level II wordt het volgende verwacht:
– Afleggen van de morele beroepscode van het CAT
– Een afgeronde vakgerichte opleiding op MBO niveau erkend door het CAT

 

Wat is het CAT

 

Het CAT is een vernieuwende en jonge beroepsorganisatie met een bestuur met 37 jaar ervaring in de alternatieve branche. Het CAT biedt kwaliteitsgarantie voor alternatieve genezers. CAT leden voldoen volledig aan de WKKGZ.
Als een alternatief therapeut het CAT schild op zijn of haar website voert dan betekent dit dat zij CAT lid zijn.
CAT leden krijgen een jaarlicentie Erkend Alternatief therapeut van het CAT na screening op competentie en beroepsmatigheid. Zij kunnen ook het CAT schild voeren op websites, drukwerk of op de deur van hun praktijk. Zo geven zij een duidelijk signaal van professionaliteit af aan hun cliënten.

 

Nieuwe wet WKKGZ en de gevolgen voor alternatief/paranormaal werkers

Vanaf 1 januari 2017 is Healingcocon  als alternatief genezer verplicht aan de nieuwe wet WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) te voldoen. Wat houdt dit in? Om te mogen blijven werken als alternatief behandelaar moet Healingcocon er voor zorgen dat de klachtenregeling per 1 januari 2017 voldoet aan de nieuwe wet. Minimaal dient Healingcocon ervoor te zorgen dat zij is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie met een deugdelijk klacht en tuchtrecht en onpartijdige geschillencommissie. De nieuwe wet maakt het indienen van schadeclaims makkelijker als de behandeling niet naar tevredenheid is verlopen.

Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten

 

Non profit organisatie Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT) is een onafhankelijke WKKGZ geschilleninstantie erkend door het  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De WKKGZ heeft als doel er voor te zorgen dat zorgaanbieders hun klacht op een goede manier afhandelen. Op een persoonlijke manier en binnen een redelijke termijn. Mensen willen zich gehoord voelen. Ook willen zij bij slechte ervaringen dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt. Zorgaanbieders kunnen leren van klachten en situaties waarbij incidenten in de zorgverlening plaatsvinden. Doel van de nieuwe wet is dan ook: openheid over klachten en incidenten en ervan leren. Het GAT is eind 2017 opgericht met dat doel en met het doel voor therapeuten en hun cliënten voor een lage prijs een goede klachtenbehandeling te garanderen. Het GAT is een onafhankelijke geschillencommissie die neutraliteit waarborgt wanneer het gaat om het behandelen van geschillen en klachten. Het GAT zorgt er voor dat de belangen van de klager en de therapeut gelijkwaardig worden behandeld.

 

De Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris behandelt de klachten en neemt de eerste stappen betreffende het behandelen van een klacht. Veelal kan een klachtenfunctionaris een klacht op zichzelf afhandelen maar in sommige gevallen dient een geschillencommissie bijeengeroepen te worden.

De Geschillencommissie

De geschillencommissie wordt bijeengeroepen indien er een klacht dient te worden behandeld die niet door de klachtenfunctionaris alleen kan worden opgelost. Commissievoorzitter Mr. Martijn de Schepper stelt per casus de meest passende commissie samen. Aan de commissie kunnen (afhankelijk van de casus) een complementaire vakspecialist worden toegevoegd. Ook kan patiënten vertegenwoordiger Ferry de Vries zitting nemen in de commissie. De geschillencommissie bestaat altijd uit een oneven aantal commissieleden.

De Cliënten Organisatie

De cliënten organisatie verzorgt de patiënten vertegenwoordiging in de geschillen commissie van het GAT en erkent het GAT als volwaardige en onpartijdige geschillencommissie die neutraliteit kan waarborgen wanneer het gaat om het behandelen van geschillen en klachten. Het GAT waarborgt de belangen van de cliënt in een geschil en deze zullen gelijkwaardig worden behandeld aan die van de therapeut. Afhankelijk van de casus kan de cliënten organisatie een patiënten vertegenwoordiger aandragen die zitting neemt in de commissie.